STRIX   Föreläsningssal med nivåskillnader likt ett soppteater. En interaktiv föreläsningssal med skrivtavlor läng alla väggar och ett informellt sittande som uppmuntrar till interaktion genom sitt cirkulära sittande  Uppdrag för Link Arkitektur  Klient: Karolinska Institutet/Akademiska hus  Roll: Medverkande Inredningsarkitekt  Fotograf: Mathias Nero

STRIX

Föreläsningssal med nivåskillnader likt ett soppteater. En interaktiv föreläsningssal med skrivtavlor läng alla väggar och ett informellt sittande som uppmuntrar till interaktion genom sitt cirkulära sittande

Uppdrag för Link Arkitektur

Klient: Karolinska Institutet/Akademiska hus

Roll: Medverkande Inredningsarkitekt

Fotograf: Mathias Nero