Hotell Kungsträdgården

 
Hotel-Kungsträdgården-Stockholm-E-son Lindman.jpg

HOTELL KUNGSTRÄDGÅRDEN

Snickeriritningar av tidstypiska garderober i ett palats från 1754.

Uppdrag för Link Arkitektur

Roll: Medverkande Inredningsarkitekt

Fotograf: Åke E:son Lindman Photography

Hotel-Kungsträdgården--E-son Lindman.jpg
Hotel-Kungstraedgaarden_fp_proj_slide_img.jpg