About

Illustration snö.jpg
 
 

Fjällstuga- Duved

PÅGÅENDE projekt…

En nybyggd fjällstuga om 230m2 på en tomt i skidorten Duved. I projektet ingick behovsanalys, skisskede, konecptframtagning och så småningom förberedande bygglovshandlingar. Stora glaspartier riktas ut mot vattnet och bergen, och skapar ett monumentalt matrum med lounge.